Case study z fabrycznego podwórka #1

11 września, 2019 Kategoria: ,

Komunikacja korporacyjna

Aktualne trendy w komunikacji marketingowej najlepiej zdefiniować poprzez przykłady konkretnych realizacji. Dlatego rozpoczynamy cykl Case study z naszego podwórka. Na początek pochylimy się nad komunikacją korporacyjną.


WYZWANIE: zakomunikowanie pracownikom tematów trudnych i powtarzalnych w interesujący sposób.
ROZWIĄZANIE: Dużym wyzwaniem w komunikacji wewnętrznej jest poruszanie stałych, typowo informacyjnych lub trudnych tematów w atrakcyjny dla czytelnika sposób. Jednym z takich ważnych, a zarazem niełatwych komunikacyjnie obszarów, jest bezpieczeństwo, któremu wiele uwagi poświęca się zwłaszcza w firmach produkcyjnych. Pomocne okazuje się tu różnorodne podejście w zakresie stosowanych form i treści. Ważne jest nie tylko, co piszemy, ale jak to robimy i jakich narzędzi używamy. Przy wyborze narzędzia musimy pamiętać, że np. nie wszyscy pracownicy mają dostęp do skrzynki mailowej. Często w przypadku osób z produkcji lepiej sprawdzi się publikacja drukowana, plakat na tablicy ogłoszeń itd. Na sukces newslettera dotyczącego bezpieczeństwa, który wydajemy od prawie 10 lat, składają się: proste, ale chwytliwe tytuły, praktyczne informacje i wskazówki, poradniki, wypowiedzi ekspertów, zaznaczanie, że opisywane zagadnienia dotyczą zarówno zawodowej, jak i prywatnej płaszczyzny, przyciągająca oko grafika oraz ciekawe rozwiązania infograficzne. Element świeżości wprowadza użycie humoru, w tym przypadku komiks z wyrazistym bohaterem – niedoścignionym wzorem bezpiecznych zachowań. Istotna jest też ścisła współpraca firmy i agencji wydawniczej.