Strefa wiedzy

Zaangażowanie to klucz

Konia z rzędem temu, kto zna uniwersalną receptę na udany związek. Tajemnica harmonijnego związku opiera się bowiem na wielu różnorodnych elementach. Na jedno z czołowych miejsc wysuwa się jednak zaangażowanie. Partnerom musi zależeć na realizacji wspólnego celu, niezależnie od tego, jak jest poważny i wymagający. Począwszy
od wyjazdu na wakacje, po wspólne mieszkanie, na stworzeniu rodziny skończywszy.

Na podobnych filarach opiera się współpraca pomiędzy firmami, które – tak jak kobieta i mężczyzna w związku – są dla siebie po prostu partnerami. Współpraca oparta na indywidualnym podejściu, wzajemnym szacunku i zaufaniu może przetrwać przez wiele lat i przynosić wysoką jakość usług.

WSPÓLNY CEL

Współpraca pomiędzy firmami to współpraca pomiędzy dwojgiem ludzi lub zespołami, które w danej chwili łączą się, określają cel i wspólnie go realizują. Od jakości tego połączenia zależy, ile czasu zajmie realizacja założeń i czy oczekiwania w ogóle zostaną spełnione. Co wpływa na tę jakość? Zaangażowanie obu stron. W kontakcie z drugą osobą liczy się otwarta postawa – musimy umieć słuchać, ale i czasem bez słów rozumieć oczekiwania klienta. Tak jak nie da się w pojedynkę wygrać meczu, tak opracowanie i wydanie publikacji customowej zależy od współpracy wielu osób, m.in. specjalisty ds. komunikacji, pracownika-autora tekstu, dziennikarza, redaktora, korektora, grafika, fotografa, rysownika.
Kreatywność pracownika agencji objawia się nie tylko w udzielaniu odpowiedzi na stawiane pytania, ale także, a może przede wszystkim, w umiejętności podpowiedzenia, co w danej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem. Aby osiągnąć ten poziom relacyjności, członkowie agencji stają się w pewnym sensie częścią organizacji poprzez pełne zaangażowanie w życie firmy klienta. Uczestniczą w organizowanych przez firmy eventach, korzystają z oferowanych produktów, stają wspólnie do konkursów, ale przede wszystkim dążą do jednego celu.

UMIEJĘTNE SŁUCHANIE

Publikowane na łamach wydawnictw wewnętrznych wypowiedzi obrazują, jakie pracownicy mają potrzeby i na jakim etapie rozwoju kultury organizacyjnej jest dana firma. Zrozumienie tego faktu jest równoznaczne ze zrozumieniem potrzeb klienta, nawet jeżeli on sam nie jest do końca świadomy tej potrzeby. Aby w związku nie zapanowała nuda, partnerzy starają się czymś zaskoczyć drugą stronę, wychodzą z inicjatywą, zmieniają codzienne schematy. Podobnie jest w relacji biznesowej. „Związek” z agencją, która daje klientom „więcej” i wciąż zaskakuje pomysłami, to inwestycja na lata. Inna sprawa to umiejętność słuchania. Komunikując się bezpośrednio z pracownikami-autorami artykułów agencja ma szansę wejść głębiej, usłyszeć więcej, bardziej zrozumieć. To właśnie autentyzm publikacji sprawa, że pracownicy czekają na kolejne wydanie z niecierpliwością i są dumni z tego, że pracodawca daje im możliwość współtworzenia pisma opisującego ich mniejszą bądź większą społeczność.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Co charakteryzuje współpracę z niedużą agencją? Przede wszystkim poziom zaangażowania i osobiste podejście do każdego klienta. Znane porzekadło mówi – mały może więcej. A w związku z tym, że przysłowia są mądrością narodów, nie sposób się nie zgodzić. Nieduża agencja, podobnie jak w japońskiej filozofii działania KAIZEN, doskonali się na każdym etapie pracy, a napotykane problemy traktuje jako możliwość do rozwoju. Nie kopiuje rozwiązań konkurencji, bo oznaczałoby to blokadę rozwoju kreatywności. Przedstawia za to nowe rozwiązania tak, by jej wydawnictwa zawsze były innowacyjne. Ciągle doskonali warsztat poprzez szkolenia, pracę nad nowymi projektami i wymianę doświadczeń z klientami z różnych branż. Długotrwały i owocny związek buduje dzięki temu, że zawsze daje z siebie więcej. To jej złota zasada.

Gdyby parę z długoletnim stażem zapytać, co jest tajemnicą udanego związku, odpowiedzieliby: szacunek. Wbrew pozorom na tym samym zależy każdemu z nas w każdej relacji społecznej czy zawodowej. Dla niektórych szacunek to przywilej, dla innych status quo.

To jest Karolina.
Od 9 lat pełni stanowisko operatora linii produkcyjnej,
na zmianie będąc jedyną kobietą "w męskim świecie".
Koledzy z pracy starają się przy niej pokazać z jak najlepszej strony.
Za to Tadeusz,
ślusarz z 45-letnim stażem
w tej samej firmie
,
nie wyobraża sobie życia
bez wędkarstwa.
Oto Magda.
Magda jest
sprzedawcą w sklepie.
Dzięki samodzielnie wykonanej reanimacji,
uratowała życie swojemu tacie.
A to Robert.
Zawodowo: kierownik ds. importu,
prywatnie: od 17 lat sokolnik.
O drapieżnikach wie wszystko,
choć czasem zdarzy mu się zgubić ptaka.
Czy tak
naprawdę wiesz,
kto pracuje w Twojej firmie?
Fabryka Fraz
Niezwykłe
historie
pozornie
zwykłych ludzi.